Privacy Policy

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze behandeling van persoonsgegevens is conform met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation – GDPR).

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden behandeld en doorgestuurd naar Mr. Amaury Tollet. Elke vraag of aanvraag voor meer informatie kunt u richten tot Mr. Amaury Tollet via e-mail naar tollet.amaury@gmail.com

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gebruikt:
• om u belangrijke berichten zoals communicaties over de aankopen, bestellingen en herstellingen of over wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid te bezorgen.
• om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen vooral die met betrekking tot de huidige boekhoudkundige en fiscale wetgeving.
• om u op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes. (Indien u deze nieuwtjes niet langer wenst te ontvangen kunt u uw toestemming om mails door te sturen op elk ogenblik herzien door te klikken op de link onder aan de newsletter of door contact op te nemen via e-mail naar tollet.amaury@gmail.com)

Doorsturen van persoonsgegevens naar derden

Tollet kan persoonsgegevens bezorgen aan en delen met bepaalde dienstenverleners. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens conform de akkoorden betreffende de dataverwerking.
Persoonlijke informatie wordt NOOIT aan derden meegedeeld voor commerciële doeleinden.

Tollet kan uw persoonsgegevens ook bekend maken wanneer we menen dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onder andere bij betwistingen en/of vragen van publieke of regeringsinstanties in of buiten uw land van verblijf.

Bescherming van persoonsgegevens

Tollet neemt alle voorzorgsmaatregelen die strikt nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen.
Wanneer u echter gebruik maakt van bepaalde producten, diensten of applicaties van Tollet, of wanneer u berichten post op een forum of een service van het sociale netwerk van Tollet, zijn de persoonsgegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door deze laatsten gelezen, bijgehouden of gebruikt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u op deze uitwisselingsplatformen wenst te delen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen, over te dragen, te wijzigen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook uw toestemming weigeren om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt het recht uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Amaury Tollet via e-mail naar tollet.amaury@gmail.com

Websites en services van derden

De websites, producten, applicaties en services van Tollet kunnen links naar andere websites, producten en services van derden bevatten. Tollet wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze websites en adviseert u om informatie te vragen over hun privacybeleid.

Varia

Tollet behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid zonder voorafgaande mededeling en in overeenstemming met de AVG regelmatig aan te passen.